Radio Maryja

Rodzina Radia Maryja przy Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu początkami sięga roku 1993, kiedy to 13 grudnia ówczesny proboszcz śp. ks. Marian Kliś FDP powołał do istnienia Biuro Radia Maryja, którego pierwszym kierownikiem i założycielem był pan Tomasz Paszyn. (Działalność BRM w Polsce i zagranicą służy min. zbiórkom ofiar w celu rozwoju i promocji Radia Maryja, TV Trwam i wszystkich toruńskich dzieł).

13 kwietnia 1994 roku z inicjatywy pani mgr Haliny Pawlaczyk powołane zostało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Stanowiło to odpowiedź na apel o. Tadeusza Rydzyka CSsR, by tworzyć wspólnoty, które będą zapleczem modlitewnym Radia Maryja. Koło w swych początkach liczyło przeszło 100 osób i było największą tego typu grupą w diecezji. Dzięki inicjatywie i wsparciu ksiądz proboszcz zaprosił w 1995 roku do parafii Radio Maryja na poniedziałkową transmisję. Uroczystość miała miejsce 13 marca i rozpoczęła się o godz. 18.00, a zakończyła o północy.  Młodzież przygotowała program słowno – muzyczny. Po nim została odprawiona  Eucharystia, której przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała, a homilię wygłosił prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Tadeusz Szeszko FDP. Następnie odmówiono różaniec i odśpiewano Apel Jasnogórski. „Rozmowy niedokończone” z udziałem słuchaczy rozpoczęły się o 21.30. Z Torunia przyjechał o. Robert Jasiak CSsR. W telefonicznym połączeniu wszystkich zgromadzonych na modlitwie pozdrowił orionista śp. ks. abp Bronisław Dąbrowski.

Koło Przyjaciół Radia Maryja od początku istnienia czynnie włączyło się w życie parafii i diecezji. Do świątyni ufundowano IV stację drogi krzyżowej „Spotkanie z Matką”, złożono również znaczną ofiarę za zakup korony dla figury Matki Bożej Fatimskiej. W 1997 roku podczas wielkiej powodzi jaka przeszła przez Polskę, Koło zorganizowało „Sztab pomocy powodzianom”. Na rzecz Caritas Polska przekazano około 5000 PLN i wsparto powodzian innymi formami pomocy materialnej. Każdego roku w Uroczystość Bożego Ciała czwarty ołtarz przy świątyni jest przygotowywany i dekorowany przez Rodzinę Radia Maryja. 

Radiowa grupa organizuje pielgrzymki po kraju i zagranicy. Była kilkakrotnie w Rzymie na spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II, a także u papieża Benedykta XVI. Brała udział w papieskich pielgrzymkach w Polsce. Na pielgrzymim szlaku oprócz Rzymu i Włoch był również Lwów i Wilno oraz wszystkie ważniejsze sanktuaria ziemi ojczystej i mniej znane sanktuaria diecezji kaliskiej. Organizowane były także wyjazdy na uroczystości  koronacyjne Matki Bożej w Twardogórze, Lutogniewie, Chełmcach i Kotłowie. Każdego roku w lipcu Kalisz licznie jest reprezentowany w Częstochowie na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Nasza wspólnota miała radość gościć kilkakrotnie na wspólnej modlitwie Pasterza Diecezji ks. bpa Stanisława Napierałę. Koło propaguje i włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Krucjatę Różańcową za Ojczyznę i Apostolat Margaretka.

Od początku wspolnota organizowała spotkania modlitewne, czuwania i adoracje. Najpierw był to różaniec w środy po mszy świętej. Dziś spotkania modlitewne odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00. Od początku odprawiane były msze święte w intencji Radia Maryja, Kościoła, Ojca Św. i Ojczyzny, którym przewodniczył ks. Andrzej Mikos FDP. Na początku nie miały one charakteru systematycznego. Później zostały one włączone w tryb stały w pierwsze soboty miesiąca, jako odpowiedź na apel Matki Bożej z Fatimy, by wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu. Msza Święta  i nabożeństwo odprawiane jest o godz. 16.00. 

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Ryszard Szurek FDP.