Apostolat Margaretka

Margaretka u Opatrzności Bożej


25 października w parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu odbyła się ,,Margaretkowa Sobota” – spotkanie modlitewne w intencji kapłanów. Jego rozpoczęcie stanowiła wspólna modlitwa różańcowa. O godzinie 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia, sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył biskup senior Teofil Wilski. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. proboszcz Tadeusz Błaszczyk FDP, ks. Ryszard Szurek FDP i ks. kanonik Edward Wawrzyniak. Obecni byli też ks. kanonik Przemysław Talaga i ks. Marcin Chrzęszczyk FDP. 
W spotkaniu uczestniczyły również siostry ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W przygotowanie i przebieg liturgii zaangażowani byli członkowie Apostolatu Margaretka.
W homilii Ks. Biskup mówił o wartości modlitwy w życiu każdego chrześcijanina. Podkreślił, jak wielką wartość ma modlitwa w intencji kapłanów i powołań kapłańskich, podziękował Apostolatowi za każdą modlitwę i sam przyznał, że otrzymał już kilka Margaretek, które są dla niego ogromną radością.
Przed błogosławieństwem Tomasz, koordynujący działania Apostolatu,  wypowiedział przed figurą Matki Bożej Fatimskiej modlitwę zawierzenia Matce Bożej wszystkich kapłanów. Następnie podziękował Księdzu Biskupowi za obecność, czego wyrazem były również wręczone kwiaty. Błogosławieństwo biskupa Teofila zakończyło modlitwę.
Dalsza część spotkania odbyła się w parafialnej sali w ogrodzie. Był to czas radości, wypełniony rozmowami, czas spędzony  przy stole, na którym nie zabrakło wspaniałych wypieków. Na tę okazję został przygotowany duży tort, dla podkreślenia 5–lecia istnienia Apostolatu Margaretka w Kaliszu. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera. Ks. Biskup i pozostali kapłani otrzymali  ,,lek na duchowe wzmocnienie” – FRASSATINUMmax (różaniec). Upominek ten jest związany z bł. Pier Giorgiem Frassatim, który staje się patronem tej wspólnoty. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy obrazek. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem ,,Barki”. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego pięknego wydarzenia, a szczególnie księdzu biskupowi Teofilowi. Bóg zapłać!
Wszystko zaczęło się w Kanadzie. Nazwa Apostolatu Margaretka (The Daisy Movement) pochodzi od imienia Margaret O’ Donnell, która swoją chorobę odczytała jako powołanie. Swoje cierpienie ofiarowała w intencji kapłanów, dla których była również wsparciem. W wieku 13 lat zaraziła się chorobą Heine–Medina. Aż do śmierci (zmarła w wieku 40 lat) była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową.
Pani Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’ Donnell, 1 sierpnia 1981 roku w Kanadzie założyła Ruch Margaretek, którego inspiracją stało się życie i modlitwa Margaret i dlatego nazwała go jej imieniem. Margaretka to również prosty kwiat, który stał się symbolem Apostolatu. Margaretkę w intencji kapłana tworzy 7 osób (7 dni tygodnia). Grupa składa przyrzeczenie modlitwy do końca życia. Codziennie za kapłana modli się inna osoba. Pierwsze Margaretki w Polsce zostały zainicjowane na początku lat 90.
Myśl o powstaniu Apostolatu Margaretka przy parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu zrodziła się podczas pielgrzymki do Medjugorje w 2009 roku – Roku Kapłańskim.  Pierwsze Margaretki otrzymali: ks. biskup Stanisław Napierała i ks. biskup Teofil Wilski.
Apostolat swoim duchowym wsparciem obejmuje już wielu kapłanów, w tym księży biskupów i misjonarzy. Modlitwą wspiera także powołania kapłańskie i zakonne. Margaretki to ludzie różnych stanów i zawodów; są młodsi i starsi; kobiety i mężczyźni, również siostry zakonne. Na szczególną uwagę zasługują chorzy, którzy swoim cierpieniem wspierają kapłanów.
Od początku istnienia Apostolat organizuje skupienia modlitewne tzw. „Margaretkowe Soboty”. Nieprzypadkowo to właśnie sobota została wybrana na spotkanie. Margaretka to grupa maryjna, dlatego w tym dniu u boku Matki Bożej chce się razem modlić. Apostolat organizuje również pielgrzymki w intencji kapłanów do sanktuariów maryjnych. Od początku duszpasterzem wspólnoty jest ks. Ryszard Szurek FDP.


Apostolat Margaretka

Apostolat MARGARETKA - Dzieło modlitwy w intencji kapłanów.

Historia Apostolatu

Nazwa Apostolatu pochodzi od imienia Margaret O'Donnell, która swoją chorobę odczytała jako powołanie. W wieku 13 lat zaraziła się chorobą Heine-Medina. Aż do śmierci (zmarła w wieku 40 lat) była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. 

Pani Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Kanadzie założyła Ruch Margaretek, którego inspiracją stało się życie i modlitwa Margaret i dlatego nazwała go jej imieniem. Margaretka to również prosty kwiat, który stał się symbolem Apostolatu.

Zasady włączenia się w  Apostolat 

Apostolat Margaretka tworzy 7 osób ( 7 dni tygodnia ).

Grupa składa przyrzeczenie modlitwy do końca życia. 

Codziennie za kapłana modli się inna osoba. 

Najpiękniejszą modlitwą jest Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 

ale może to być też Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego czy inna wybrana modlitwa.

Ta sama osoba, może należeć do wielu MARGARETEK, np. może obejmować modlitwą siedmiu kapłanów – każdego w innym dniu tygodnia.

Zewnętrznym znakiem przynależności do  Apostolatu jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana oraz okolicznościowy dyplom. 

 

W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych siedem osób, które składają Panu Bogu przyrzeczenie modlitwy w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. 

Regionalny Ośrodek Apostolatu MARGARETKA w Kaliszu

Apostolat Margaretka przy parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, powstał w 2009 roku – ROKU KAPŁAŃSKIM, jako odpowiedź na prośby Matki Bożej, by szczególną modlitwą objąć kapłanów.

Apostolat nasz swoim duchowym wsparciem obejmuje już bardzo wielu prezbiterów, w tym księży biskupów i misjonarzy. Modlitwą wspiera także powołania kapłańskie i zakonne.

Od początku istnienia Apostolat organizuje skupienia modlitewne tzw. „Margaretkowe Soboty”, Adoracje Najświętszego Sakramentu, pielgrzymki w intencji kapłanów do Sanktuariów Maryjnych oraz czynnie włącza się w życie parafii i diecezji. Działania Apostolatu wspierają Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które uczestniczą m.in. ,,Margaretkowych Sobotach” poprzez prowadzenie modlitwy.  Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Ryszard Szurek FDP.

Nasz profil – www.facebook.com/krolowapokojukalisz

Modlitwa na podstawie słów Pawła VI odmawiana przez „margaretki” w intencji kapłana. 

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ...(imię kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona) , którego imię nosi ks. ...(imię kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.