Żywy Różaniec

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną jest wspólnota Żywego Różańca.‭ ‬Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na‭ ‬przynależności do grupy zwanej Różą.‭ ‬Każda osoba w Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.‭ ‬Róża liczy‭ ‬20‭ ‬osób.‭ Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka,‭ ‬jest modlitwą za wszystkich ludzi żywych i umarłych.

Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut,‭ ‬aby odmówić dziesiątkę różańca,‭ ‬czyli jedną tajemnicę.

Każda z osób tworzących dwudziestkę zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy,‭ ‬czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec.

Celem wspólnoty Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą działania Kościoła.‭ ‬Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej Kościoła.

Raz w miesiącu członkowie wspólnoty Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic.‭ ‬Zmiana tajemnic w kościele,‭ ‬w naszej parafii odbywa się przed Msza świętą o godzinie‭ ‬16.00‭ ‬w każdą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w dolnym kościele.‭ ‬Opiekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Ryszard Szurek.

Msza święta odprawiana jest za zwyczaj w intencji żywych i zmarłych członków wspólnoty,‭ ‬oraz ich rodzin.

 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

‭– ‬odmawianie codziennie jednej cząstki różańca

‭– ‬ udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych

‭–‬ częste przystępowanie do sakramentów świętych,‭ ‬oraz udział w procesjach‭  ‬maryjnych

‭– ‬rozszerzanie czci Maryi przykładnym życiem i działalnością apostolską

‭–‬ odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła

‭–‬ udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca

 

Żywe Róże w naszej parafii zakładane są z osób chętnych,‭ ‬które pragną modlić się codziennie na różańcu.

Wspólnota liczy‭ ‬10‭ ‬Róż.‭ ‬Na czele Róży stoi zelatorka,‭ ‬która zajmuje się wymianą tajemnic,‭  ‬sprawdza obecność członków,‭  ‬dostarcza tajemnicę osobie nieobecnej,‭ ‬czuwa by Róża posiadała pełen skład‭ ‬20‭ ‬osób‭ – ‬jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora.‭ ‬W razie braku winien w ciągu miesiąca‭ „‬Różę‭” ‬uzupełnić,‭ ‬utrzymuje stałą łączność między‭ „ ‬Różą‭” ‬a księdzem opiekunem.

Wszyscy zelatorzy Żywego Różańca tworzą Radę Żywego Różańca,‭ ‬która z pośród siebie wybiera przełożonego i zastępcę.