Duszpasterstwo Głuchych

Duszpasterstwo Głuchych – Miasta Kalisza przy parafii Opatrzności Bożej, ul. Polna 8

W każdą niedzielę, a także w święta  o godz. 10.00 jest sprawowana Msza św. w języku migowym dla Osób niesłyszących z Kalisza, ale też i spoza Kalisza. Przed Mszą św. o godz. 9.30 jest możliwość sakramentu pokuty i pojednania. Spotkania odbywają się w sali Radia Maryja. Każdej niedzieli na mszach św. uczestniczy systematycznie ok. 20 osób. Są to rodziny, osoby starsze i dzieci. 

Korzystamy z różnych środków komunikacji, m.in. rzutnik slajdowy, rzutnik multimedialny, telewizor, różne rekwizyty duszpasterskie

Dwa razy w ciągu roku organizujemy spotkania okolicznościowe; Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne.

W pracy z Niesłyszącymi pomagają: pani mgr Jolanta Szymańska i jeszcze student Mateusz Frątczak oraz Dominika Janiak.

Dla grupy Osób Niesłyszących organizujemy pielgrzymki do Lichenia i do Częstochowy. Każdego roku we wrześniu bierzemy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę.

Na terenie Kalisza znajduje się Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Józef Pilich, orionista. Ks. Józef odwiedza klub każdego tygodnia w poniedziałki, środy i piątki. Poza tym Duszpasterz Niesłyszących jest obecny we wszystkich okolicznościowych uroczystościach. Od września roku 2009  powstał  Krąg Duszpasterstwa Głuchych. Będą  to spotkania w kręgu biblijnym oraz katecheza z zakresu wiary kościoła rzymskokatolickiego.

Istnieje współpraca z Kołem w Ostrowie Wielkopolskim oraz z Opiekunem tamtejszego Koła ks. mgr Andrzejem Burchardem oraz z panią Ewą Michalak odpowiedzialną za Koło. W ramach współpracy prowadzimy wymianę na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jesteśmy obecni w wydarzeniach duszpasterskich w Ostrowie przy domu Sióstr Elżbietanek 

Do obowiązków duszpasterza niesłyszących należy posługa w Ośrodku dla dzieci i młodzieży niesłyszącej przy ulicy Kordeckiego. Jest to posługa w konfesjonale na I piątki miesiąca. Do obowiązków duszpasterza należy także przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św. i młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, jak również przeprowadzenie rekolekcji dla młodzieży w Ośrodku. Duszpasterz jest zapraszany na uroczystości szkolne, czy to będzie rozpoczęcie roku szkolnego czy też zakończenie, a także na spotkania opłatkowe.

Mamy również kontakt z Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Byliśmy z grupą osób niesłyszących na mszy św. w Seminarium, po mszy św. został rozegrany mecz piłki nożnej. 

Do obowiązków duszpasterza należy również opieka duszpasterska rodzin osób głuchych, czy to chrzest, ślub czy pogrzeb.

Duszpasterz osób niesłyszących musi zdobyć zaufanie wśród swoich podopiecznych, by móc z ludźmi głuchymi współpracować oraz utrzymywać stały kontakt czy to drogą SMS czy meilową.

Praca w Duszpasterstwie jest dokumentowana „kroniką” oraz robiona jest archiwizacja zdjęciowa z różnych uroczystości.  

Ks. Józef Plich, fDP

22.06.2014 Msza św. dla głuchych

 Głusi Głusi Głusi
 Głusi Głusi Głusi
 Głusi Głusi Głusi
 Głusi Głusi Głusi
 Głusi   

 

 

 

 

08.06.2014 Msza Święta dla Głuchoniemych

msza msza msza
msza   

 

 

 

 Spotkania Spotkania Spotkania

11.05.2014 Eucharystia dla osób niesłyszących

 Msza św. Msza św. Msza św.
 Msza św. Msza św. Msza św.
 Msza św. Msza św. Msza św.
 Msza św.   

 

 

 

 

 Eucharystia Eucharystia Eucharystia
 Eucharystia Eucharystia Eucharystia

 

 

13.04.2014 Eucharystia dla osób niesłyszących w Niedzielę Palmową

 Msza św. dla Osób Niesłyszących Msza św. dla Osób Niesłyszących Msza św. dla Osób Niesłyszących
 Msza św. dla Osób Niesłyszących Msza św. dla Osób Niesłyszących Msza św. dla Osób Niesłyszących
 Msza św. dla Osób Niesłyszących Msza św. dla Osób Niesłyszących