Caritas Parafialna

Caritas Parafialna rozpoczęła  działalność w styczniu 2006 r. Jej celem jest wsparcie i pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Pomoc ma charakter głównie materialny (żywność, odzież etc.), chociaż potrzeby są również natury etycznej czy psychologicznej.

Caritas Parafialna prowadzona jest przez księdza naszej parafii i trzy panie wolontariuszki.

Obszar parafii został podzielony na trzy sektory, a każdy sektor został przyporządkowany jednej z wolontariuszek, która ma pod opieką mieszkające w nim osoby wymagające pomocy. Wolontariuszki odwiedzają wyżej wymienione osoby, poznają ich warunki bytowe, informują o możliwości pomocy, o koniecznych informacjach w celu uzyskania wsparcia. W razie potrzeby wykupują lekarstwa czy poprzez rozmowę niosą słowa otuchy.

Pomocą Caritas objętych jest około 150 rodzin. Są to rodziny wielodzietne, samotne matki czy też małżeństwa bezrobotne oraz osoby starsze, niezaradne, kalekie.

Działalność Cartias jest oparta na darach, które otrzymujemy od ludzi i firm dobrej woli oraz od Caritas Diecezjalnej, a także na funduszach, jakie gromadzimy przeprowadzając zbiórki do puszek.

Za pieniądze zebrane do puszek kupujemy dwa raz w roku bony żywnościowe (Wielkanoc i Boże Narodzenie), lekarstwa lub finansujemy inne, istotne potrzeby życiowe (np. bilet kolejowy celem dojazdu do szpitala).

Caritas współpracuje z fundacją „Pro Familia”, która osobom potrzebującym udziela pomocy finansowej.

Osoby ubiegające się o taką pomoc są odwiedzane przez wolontariuszki celem określenia ich stanu bytowego a następnie rekomendowane lub nie – do udzielenia wsparcia przez „Pro Familia”.

Nasza Caritas ma do dyspozycji lokal, w którym magazynujemy środki pomocne, wydajemy je potrzebującym, przyjmujemy interesantów i pełnimy dyżury.

Dyżury są pełnione we wtorek od godziny 11 oraz w czwartek od godziny 17.

Kontakt z Caritas jest możliwy przez kancelarię parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.