Schola

„Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie wystarcza” (J. Ratzinger).

Dlaczego śpiew istnieje i jakie ma znaczenie? Dlaczego nie skupiamy się na słowie mówionym, czytanym, deklamowanym, a sięgamy po dźwięki, melodię, muzykę? Podobno słowo „śpiewać” jest jednym z najczęściej używanych słów w Biblii. I jak każde słowo zawarte w Biblii jest pewnym wydarzeniem. Wydarzeniem spotkania Boga i człowieka. Biblia ukazuje nam śpiewających Izraelitów po raz pierwszy po przejściu przez nich Morza Czerwonego. Doświadczyli przejścia: z niewoli do wolności, ze śmierci do życia. Na interwencję Boga w historię ich życia odpowiadają śpiewem.

Co śpiew Izraelitów sprzed tysięcy lat ma wspólnego z nami – z Kościołem Chrystusa? My także doświadczamy przejścia ze śmierci do życia – mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego za każdym razem, gdy świętujemy Wielkanoc, włączamy się w śpiew Izraelitów. Dlatego za każdym razem, gdy sprawowana jest Eucharystia, jest w niej obecny śpiew.

 

W śpiewie liturgicznym muzyka jest „tylko i aż” opisem treści, jakie niesione są przez słowa. Muzyka nie gra tu głównej roli. Jednak to dzięki niej Słowo niejako omija rozum i trafia wprost do serca. Muzyka ma być piękna nie dlatego, aby umilić czas liturgii, ale ponieważ Słowo, dla którego jest nośnikiem, na to zasługuje. Cały świat drga – a więc wydaje z siebie dźwięk na pewnych częstotliwościach. Jednak tylko człowiek jest obdarowany tym szczególnym darem – darem świadomego kształtowania dźwięków, komponowania ich w piękną całość, którą nazywamy muzyką. Dar ten pochodzi od Stwórcy, od Boga, który jest źródłem wszelkiego piękna, od Boga, który jest miłością. Śpiew Kościoła jest więc zrodzony z miłości - „śpiewanie, to sprawa miłości” (św. Augustyn).

Pan Bóg przyciągnął mnie do Kościoła poprzez piękno liturgii i śpiew. Za św. Augustynem mogę powtórzyć, że te same treści, kiedy są śpiewane, poruszają moje serce mocniej. Śpiew jest darem Boga dla mnie – odpowiedzią na moją nieumiejętność modlitwy, nieporadność słów. Jest sposobem, by usłyszeć i wyrazić najgłębsze pragnienia serca, a tym samym odkrywać Tego, który jest Źródłem nie tylko piękna śpiewu ale całego mojego istnienia.

To, że mogę uczestniczyć w scholi, jest dla mnie wielkim darem. Czym jest schola? Schola jest „szkołą” - wspólnym poszukiwaniem Pana Boga poprzez śpiew. Jest szkołą modlitwy i zaufania. Jest szkołą świadczenia o Chrystusie poprzez śpiew – dobrze przygotowany, przemodlony... Ten śpiew różni się od śpiewu tradycyjnego – czterogłosowy, czasem bez organów, czasem zupełnie bez instrumentów. Ta forma to jednak nie przejaw naszych ambicji, ale poszukiwanie tego Piękna, które porusza głębię serca. Sięgamy po pieśni, których słowa są bezpośrednio oparte na Piśmie Świętym oraz dawnych tekstach Kościoła pisanych przez świętych, a ich melodia dostosowana do treści, jakie niesie. 

„Śpiew istnieje tam, gdzie ktoś o to dba” (o.D.Kusz), dlatego wszystkich tych, którzy pragną zadbać o śpiew zapraszamy do wspólnej modlitwy w ten właśnie sposób. Próby scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w sali górnego kościoła.